బేబీ మోటార్ డెవలప్‌మెంట్ దశ 0-12 నెలలు: నడవడానికి కూర్చోండి

ప్రతి నెలా శిశువు యొక్క మోటారు అభివృద్ధిని చూడటం ఖచ్చితంగా అమ్మ మరియు నాన్న కోసం ఎదురుచూస్తున్న దృశ్యం. శిశువు కూర్చుని లేదా కేవలం 1-2 పదాలు మాట్లాడగలదని చూసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎంత గర్వంగా ఉంటారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు ప్రతి నెలా మోటార్ డెవలప్‌మెంట్ దశలను అర్థం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారు, తద్వారా వారు మొదటి సంవత్సరంలో వారి చిన్న పిల్లల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని పెంచుకోవచ్చు.

శిశువు యొక్క మోటార్ అభివృద్ధి: స్థూల మరియు జరిమానా

బాల్యంలో మోటార్ డెవలప్‌మెంట్ కొత్త పనులను చేయడానికి కండరాలను ఉపయోగించగల సామర్థ్యాన్ని బట్టి కొలుస్తారు. శిశు మోటార్ అభివృద్ధి కూడా రెండు రకాలుగా విభజించబడింది, అవి స్థూల మరియు చక్కటి మోటార్ అభివృద్ధి. నుండి కోట్ చేయబడింది బేబీ సెంటర్ UK, స్థూల మోటారు అభివృద్ధి అనేది ఉదర కండరాలు, వీపు, చేతులు మరియు కాళ్లు వంటి కోర్ కండరాలను ఉపయోగించగల శిశువు యొక్క సామర్ధ్యం. చక్కటి మోటారు అభివృద్ధి అనేది మణికట్టు వరకు వేళ్లు వంటి చిన్న కండరాలను ఉపయోగించగల శిశువు యొక్క సామర్ధ్యం. తల్లిదండ్రులు తప్పక తెలుసుకోవలసిన ఒక విషయం ఏమిటంటే, ప్రతి శిశువు పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి యొక్క వేగవంతమైన వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు వేగంగా మోటారు అభివృద్ధిని అనుభవించవచ్చు, మరికొందరు నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు. ఈ వ్యత్యాసం ఖచ్చితంగా సాధారణం మరియు తల్లిదండ్రులు నిరుత్సాహపడకూడదు.

0-12 నెలల శిశువుల స్థూల మోటార్ అభివృద్ధి దశలు

శిశువు యొక్క మోటార్ అభివృద్ధి స్థూల మరియు జరిమానా అని రెండుగా విభజించబడింది.పుట్టినప్పటి నుండి, పిల్లలు తమ పరిసరాలను చూస్తూ చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. శిశువు యొక్క మోటార్ అభివృద్ధి అతను పుట్టినప్పటి నుండి కూడా చూడవచ్చు, ముఖ్యంగా అతని స్థూల మోటార్ నైపుణ్యాలు. ప్రతి నెల శిశువులలో స్థూల మోటార్ అభివృద్ధి దశలు క్రిందివి.

1. బేబీ 0-3 నెలలు

అతను తన రెండు కనుబొమ్మలను సమన్వయం చేయగలిగినప్పుడు 0-3 నెలల శిశువులలో స్థూల మోటార్ అభివృద్ధిని చూడవచ్చు. అమ్మ మరియు నాన్న ప్రకాశవంతమైన రంగుతో బొమ్మను చూపుతున్నప్పుడు, శిశువు కళ్ళు బొమ్మపై దృష్టి పెడతాయి. ఈ దశలో, శిశువులు సాధారణంగా తమ తల మరియు ఛాతీని పైకి లేపడం నేర్చుకుంటారు.

2. బేబీ 3-6 నెలలు

3-6 నెలల వయస్సు వచ్చినప్పుడు, శిశువు యొక్క స్థూల మోటార్ అభివృద్ధి పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా, శిశువు సుపీన్ పొజిషన్ నుండి పక్కకు తిప్పడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ దశలో కూడా, శిశువు తన వెనుకభాగంలో పడుకోవడం నేర్చుకుంటుంది మరియు తనకు తానుగా వంగి ఉంటుంది. అలాగే, శిశువు చేతులను కూర్చున్న స్థితిలోకి శాంతముగా లాగడానికి ప్రయత్నించండి. కూర్చున్నప్పుడు అతను తన తలని తనంతట తానుగా ఆదరించగలడని లేదా ఎత్తగలడని ఆశ్చర్యపోకండి!

3. బేబీ 6-9 నెలలు

శిశువుకు 6-9 నెలల వయస్సు వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తున్న క్షణాలు వస్తాయి. మీ నుండి కొద్దిగా సహాయంతో, మీ బిడ్డ నిద్రిస్తున్న స్థానం నుండి కూర్చున్న స్థితికి లేవగలుగుతుంది, ముఖ్యంగా వెన్ను మరియు కడుపు కండరాలు బలపడతాయి. ఈ దశలో, శిశువు చేతులు మరియు కాళ్ళ కండరాలు కూడా బలపడతాయి కాబట్టి అవి అక్కడక్కడ క్రాల్ చేయడం ప్రారంభిస్తాయి.

4. 1 ఏళ్ల పాప

శిశువు 1 సంవత్సరానికి చేరుకున్నప్పుడు, అతని స్థూల మోటార్ అభివృద్ధి పెరుగుతోంది. ఈ సమయంలో, పిల్లలు తమ చుట్టూ ఉన్న బొమ్మలను నెట్టడం లేదా లాగడం మరియు సహాయంతో మెట్లు ఎక్కడం నేర్చుకుంటారు. తల్లులు మరియు తండ్రులు శిశువు యొక్క మోటారు నైపుణ్యాలను కూడా అతని చేతిని పట్టుకుని, నెమ్మదిగా నడవమని అడుగుతూ శిక్షణ ఇవ్వవచ్చు. ఇంటి చుట్టూ ఆహ్వానించబడడమే కాకుండా, పిల్లలు నిద్రిస్తున్న స్థానం నుండి మేల్కొలపవచ్చు మరియు తల్లిదండ్రుల సహాయం లేకుండా వారి స్వంతంగా కూర్చోవచ్చు.

0-12 నెలల శిశువుల చక్కటి మోటారు అభివృద్ధి దశలు

నేర్చుకునే ప్రక్రియకు బేబీ మోటార్ డెవలప్‌మెంట్ ముఖ్యమైనది.బిడ్డ మోటారు డెవలప్‌మెంట్, అది స్థూలమైనా లేదా జరిమానా అయినా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే కండరాలు ఒకేలా ఉండవు. స్థూల మోటార్ అభివృద్ధిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, మీరు వారి వయస్సు ఆధారంగా శిశువు యొక్క చక్కటి మోటారు అభివృద్ధికి కొన్ని ఉదాహరణలను కూడా గుర్తించాలి.

1. బేబీ 0-3 నెలలు

0-3 నెలల వయస్సు ఉన్న పిల్లలు ఇప్పటికే స్వింగ్ చేయడం లేదా వస్తువును కొట్టడం వంటి కొన్ని చక్కటి మోటారు నైపుణ్యాలను చూపగలరు. అదనంగా, ఈ చాలా చిన్న వయస్సులో, పిల్లలు ఇప్పటికే వారి చేతులు కదులుతున్నట్లు మరియు వారి నోటిలో చేతులు ఉంచడం చూడవచ్చు.

2. బేబీ 3-6 నెలలు

శిశువు యొక్క చక్కటి మోటార్ నైపుణ్యాలు 3-6 నెలల వయస్సులో మెరుగుపరచబడతాయి. వారు వస్తువులను ఎడమ నుండి కుడికి తరలించగలరు. వారు తమ స్వంత చేతులను పట్టుకోగలిగారు మరియు రెండు చేతులతో చుట్టూ ఉన్న బొమ్మలను చేరుకోగలిగారు.

3. బేబీ 6-9 నెలలు

6-9 నెలల వయస్సులో శిశువు యొక్క వేలు కండరాలు బలంగా ఉంటాయి. ఈ దశలో, శిశువు సీసాలు వంటి చిన్న వస్తువులను పట్టుకోగలదు మరియు పట్టుకోగలదు. అదనంగా, వారు చక్కగా ఆకృతిలో ఉన్న చిన్న వస్తువులను కూడా పిండవచ్చు. అతని వేళ్లు అతని చుట్టూ ఉన్న వస్తువులను కూడా కదిలించగలవు.

4. 1 ఏళ్ల పాప

మొదటి పుట్టినరోజున, శిశువు యొక్క చక్కటి మోటార్ అభివృద్ధి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పిల్లలు ఇప్పటికే బ్లాక్ టవర్ బొమ్మలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు, పెన్సిల్ పట్టుకుని కాగితంపై రాయవచ్చు, చెంచాతో తినవచ్చు, పుస్తకంలో షీట్ తెరవవచ్చు. [[సంబంధిత కథనం]]

SehatQ నుండి గమనికలు:

శిశువు యొక్క మోటారు అభివృద్ధి, అది స్థూలమైనా లేదా చక్కటి మోటారు అయినా, అభ్యాస ప్రక్రియకు మరియు చిన్నవారి జీవితానికి చాలా ముఖ్యమైనది. మీ బిడ్డ ఎదుగుదల మరింత అనుకూలంగా ఉండేలా ప్రతి అడుగు వారికి తోడుగా ఉండండి. శిశువు యొక్క మోటార్ డెవలప్‌మెంట్‌లో జాప్యాన్ని చూసే తల్లిదండ్రుల కోసం, నిరుత్సాహపడకండి. మీ ఆందోళనలను మీ వైద్యునితో చర్చించండి. ఆ విధంగా, డాక్టర్ మీ పిల్లల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి వివిధ రకాల చికిత్సా సిఫార్సులను అందించవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం, మీరు ఉచితంగా SehatQ ఫ్యామిలీ హెల్త్ అప్లికేషన్‌లో నేరుగా వైద్యుడిని కూడా అడగవచ్చు. యాప్ స్టోర్ లేదా Google Playలో ఇప్పుడే SehatQ యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!